VACATURES

Lid Beheers commissie

Vooraf

De Stichting beheert het multifunctioneel gebouw "De Draaikolk", Dollardlaan 202 te Den Helder. Het bestuur mag zich gelukkig prijzen met een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. De co÷rdinator verhuur weet zich gesteund door de co÷rdinator barbezetting Ún een aantal personen die daadwerkelijk in actie komen om de gehuurde ruimte(n) gereed te maken voor gebruik en eventueel hand- en spandiensten te verrichten bij de verzorging van de inwendige mens tijdens een activiteit.

Vacature omschrijving

Het bestuur van Sport- en Zalencentrum "De Draaikolk" is op zoek naar personen die op vrijwillige basis plaats willen nemen in de Beheers Commissie.

Deze commissie bestaat uit de co÷rdinatoren verhuur en barbezetting en een aantal leden die de daadwerkelijke verhuur begeleiden.

Het is mogelijk aan te geven op welke dag je wel of niet beschikbaar bent.
Ben jij beschikbaar om op afroep een verhuur / activiteit te begeleiden en maandelijks ÚÚn maal bijeen te komen voor overleg? Reageer dan op deze vrijwilligersfunctie door een mail met je motivatie en CV te sturen naar Voor informatie kun je ook bellen naar :  0223-53 33 63

 


 

BarmedewerkerBarmedewerkster

Vooraf

De Stichting beheert het multifunctioneel gebouw "De Draaikolk", Dollardlaan 202 te Den Helder. Het bestuur mag zich gelukkig prijzen met een groot aantal enthousiaste vrijwilligers in de bediening.

Het aantal vrijwilligers achter de bar en in de bediening is op verschillende dagen op dit ogenblik niet voldoende.

Vacature omschrijving:

De co÷rdinator barbezetting van Stichting Sport- en Jeugdcentrum "De Draaikolk" is op zoek naar personen die op vrijwillige basis plaats willen nemen in het team dat de barbezetting en de bediening verzorgt.
De bediening bestaat op verschillende dagdelen uit twee en zo nodig uit meerdere personen. Het is mogelijk aan te geven op welke dag je wel of niet beschikbaar bent. Ben jij ÚÚn of een aantal dagdelen beschikbaar? Reageer dan op deze vrijwilligersfunctie door een mail te sturen naar . Voor informatie kunt je ook bellen naar 0223-53 33 63.


 

Gezocht: een voorzitter!

Stichting Sport- en Zalencentrum "De Draaikolk" is op zoek naar een nieuwe voorzitter.
De voorgaande voorzitter heeft 10 jaar leiding gegeven aan het bestuur van de Stichting SJC “De Draaikolk” en is in maart 2015 teruggetreden.
Op dit moment wordt de functie Ad-interim vervult door Henny Sandbrink.

Waar gaat het om:
De Stichting beheert het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk” aan de Dollardlaan 202 te Den Helder. De sportzaal en vier andere multifunctioneel te gebruiken ruimten zijn naast het gebruik als clubgebouw voor de leden van de CSAV “Turnlust” ook te huur door andere verenigingen, instellingen en/of personen.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een vijftal leden. De drie dagelijks bestuursleden van “Turnlust” maken deel uit van het Stichtingsbestuur.
De voorzitter:

  • Geeft leiding aan het Stichtingsbestuur en haar vrijwilligers;

  • Stelt met de secretaris en penningmeester de agenda voor de vergaderingen op;

  • Onderhoudt de contacten met lokale overheden;

  • Verzorgt de algemene representatie;

  • Onderhoudt het contact tussen het Stichtingsbestuur en de voorzitters van de afdelingen van “Turnlust”;

  • Is namens het Stichtingsbestuur lid van het hoofdbestuur van “Turnlust”.


Wil jij jou frisse kijk en talenten inzetten om, samen met de andere bestuursleden en ruim 30 vrijwilligers, dit prachtige gebouw met haar unieke mogelijkheden voor Den Helder te behouden?
Ge´nteresseerd in deze uitdagende vrijwilligersfunctie? Neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek. Bel me op 0223-53 33 63 of mail naar